Start - Mapa projektów Małopolski

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów w naszej Polityce cookies.
Liczba projektów
1
Slider
Witold Kozowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo 

Małopolska się zmienia, pięknieje i rozwija coraz bardziej z każdym kolejnym rokiem. Aktywne gminy stają się bardziej atrakcyjne i otwarte na turystykę, przedsiębiorcy mają możliwość rozwijania swoich biznesów. Wszystko to przy pomocy dotacji unijnych.

Dzięki Funduszom Europejskim w Małopolsce udało się wykonać już niemal milion projektów. To aż milion przedsięwzięć zmieniających nasze otoczenie i życie. Za każdym z nich stoi człowiek z innowacyjnym, przełomowym czy po prostu ciekawym pomysłem. Dotacje są impulsem popychającym do aktywności, a w efekcie do realizacji planów, które w innym wypadku nie miałyby szans na urzeczywistnienie.

Kształtowanie przestrzeni publicznej, budowy dróg, ochrona zabytków, pomoc w rozwoju przedsiębiorczości, działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, czy ochrony środowiska naturalnego  – to tylko kilka z obszarów, na które można pozyskać dotacje. To niezwykła szansa. Dzięki temu Państwo, Państwa firma lub gmina rozwinie się i wprowadzi w życie coś, co byłoby nieosiągalne bez dodatkowych pieniędzy.

Każdy przedsiębiorca wie, jak istotny jest dalszy rozwój. Uzyskanie pożyczki w banku na wybrany cel nie zawsze jest łatwym zadaniem. Dla osób, które spotkały się z odmową udzielenia kredytu, rozwiązaniem mogą być Fundusze Europejskie. Złożony i zrealizowany projekt pozwala rozwinąć skrzydła – wzbogacić ofertę, wprowadzić nowe produkty lub usługi, czy ulepszyć dotychczasowe. Ze wzrostem jakości idzie w parze wzrost zadowolenia wśród klientów oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Rozwijające się gminy zyskują na atrakcyjności, mogąc tworzyć nowe miejsca pracy, mnożą swoje przychody, co z kolei przyciąga nowych inwestorów oraz turystów. Pierwsze efekty można zauważyć zaraz po zakończeniu inwestycji.

Droga do uzyskania środków nie jest tak długa i trudna jak mogłoby się wydawać. Najważniejszy jest Państwa pomysł – wystarczy go przelać na formularz wniosku, złożyć w urzędzie lub za pośrednictwem strony internetowej i czekać na odpowiedź. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pozostaje podpisanie umowy i otrzymanie realnego finansowego wsparcia. Jeśli mają Państwo wątpliwości, pytania lub chcą sprawdzić czy Państwa inicjatywa ma szansę na realizację z pomocą dotacji, zapraszam do odwiedzenia naszych punktów informacyjnych. Eksperci na miejscu z pewnością Państwu pomogą.

Serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z pomocy jakie oferują Fundusze Europejskie. Naprawdę uważam, że warto.

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa - budowa mostu, organizacjia placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami pleneorowymi  Renowacja Izby Regionalnej w Niepołomicach Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów. Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 9+068 - 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów w km 0+007 - 0+041 Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru 'Krakus' w Łysej Górze Uruchomienie lokalu gastronomicznego w Wysowej-Zdroju

image 8

PROW 2014 - 2020

Program to 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.

12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program określa priorytety, zgodnie z którymi wydatkowane będą środki publiczne przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 2014 – 2020. Budżet przyjętego Programu wynosi ponad 13,5 mld euro (w tym środki UE 8,6 mld euro, krajowe środki publiczne 4,9 mld euro).

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

  • Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  • Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  • Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  • Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  • Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie internetowej MRiRW oraz UMWM.

image 7

PO RYBY 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi czwartą, najwyższą w Unii Europejskiej.

PO RYBY 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 7386 z dnia 22 października 2015 r. i zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomocy technicznej. Przewidziane w nim kierunki wsparcia obejmują nie tylko tradycyjnie rozumiany sektor rybacki, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Rybackie Lokalne Grupy Działania), a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. Do nowych obszarów wsparcia należą m.in.: rynek rybny, gromadzenie danych oraz kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, a także Zintegrowana Polityka Morska.

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO RYBY 2014-2020 jest minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rybołówstwa.

Instytucja Zarządzająca przekazała część swoich zadań związanych z realizacją PO RYBY 2014-2020 instytucjom pośredniczącym (IP): Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Samorządom Województw. ARiMR realizuje zadania IZ w zakresie priorytetów I-III, V-VI oraz pomocy technicznej. Do głównych zadań Agencji należy ogłaszanie naborów, rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów o dofinansowanie, wypłata pomocy oraz kontrola operacji. Samorządy Województw realizują zadania w zakresie priorytetu IV. W ramach tego priorytetu wybranych zostało 36 Rybackich Lokalnych Grup Działania (RLGD), które w szczególności przeprowadzają nabór wniosków.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie internetowej MRiRW oraz UMWM.

Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny